Kategorier
Uncategorized

Nye forskningsartikler

Nye forskningsartikler

Nye artikler fra forskningsprosjektet AFstudien.no er publisert i internasjonale medisinske tidsskrift. Les mer om atrieflimmerscreening hos eldre brukere av hjemmebaserte tjenester, om fastleger som tolker langtids-EKG tester og om behandling etter påvist atrieflimmer.

Les artiklene

Kategorier
Uncategorized

Slik starter du ECG247 testen

Kategorier
Uncategorized

Tips for gjennomføring av EKG-testen

Tips for gjennomføring av EKG-testen

Last ned ECG247 appen fra Google Play (Android telefoner) eller App Store (iPhone). Appen er gratis og du skal ikke betale for noe.

Testen skal startes i ECG247 appen ved å velge “Invitasjonskode”. Ikke velg “Uten kode”. Du skal ikke registere navn etc i appen. Følg bruksanvisningen punkt for punkt i ECG247 appen. 

Den grønne folien over batteriet må ikke fjernes eller flyttes på. Den inneholder kontaktpunktene mellom sensoren og elektrodeplasteret. Dersom folien er fjernet/flyttet vil du få beskjed om at sensoren ikke finner hjerterytmesignaler og du vil trenge et nytt elektrodeplaster. Vennligst kontakt oss.

Ikke lim sensoren på brystet før du får beskjed om det. Tilkobling mellom sensor og telefon skjer kun i ECG247 appen (ikke via telefonens Innstillinger).

Telefonen gir beskjed dersom den mister Bluetoothforbindelsen til sensoren på grunn av f.eks. stor avstand underveis i testen, men sensoren vil automatisk koble til igjen uten at du trenger å gjøre noe.

Skru av telefonens batterisparefunksjoner og ikke benytte nattmodus i testperioden. Vi anbefaler at du åpner ECG247 appen morgen og kveld mens testen pågår for å “informere” telefonen om at denne appen er i bruk. Dette for å unngå at telefonen automatisk stenger ned appen.

Ha telefonen i nærheten også om natten og pass på å lade den hver dag i testperioden. Ikke oppdatere telefonens operativsystem mens testen pågår. 

Vi ønsker lengst mulig testperiode – minimum 3 dager, helst over en uke og gjerne lenger. Fortsett testen så lenge elektrodeplasteret henger godt fast. Testen stoppes i ECG247 appen.

Dersom testen stopper av seg selv underveis i testperioden, må du ta kontakt med oss på e-post for å få en ny invitasjonskode. Oppgi Personlig ID (studieID). Ikke ta av sensoren.