Kategorier
Uncategorized

Deaktivering av batteroptimalisering på Samsungtelefoner

Noen Samsungmodeller stenger ned apper som ikke er i aktiv manuell bruk, bl.a. ECG247. Vi anbefaler derfor å deaktivere slike funksjoner før test med ECG247

Kategorier
Uncategorized

Oppdatert: Problemet med teknisk kapasitetsutfordring er løst

Problemet med kapasitetsutfordringer pga mange samtidige tester er løst. EKG-tester kan nå gjennomføres som planlagt.

Kategorier
Uncategorized

Nye forskningsartikler

Nye forskningsartikler

Nye artikler fra forskningsprosjektet AFstudien.no er publisert i internasjonale medisinske tidsskrift. Les mer om atrieflimmerscreening hos eldre brukere av hjemmebaserte tjenester, om fastleger som tolker langtids-EKG tester og om behandling etter påvist atrieflimmer.

Les artiklene

Kategorier
Uncategorized

Slik starter du ECG247 testen

Kategorier
Uncategorized

Tips for gjennomføring av EKG-testen

Tips for gjennomføring av EKG-testen

Last ned ECG247 appen fra Google Play (Android telefoner) eller App Store (iPhone). Appen er gratis og du skal ikke betale for noe.

Testen skal startes i ECG247 appen ved å velge “Invitasjonskode”. Ikke velg “Uten kode”. Du skal ikke registere navn etc i appen. Følg bruksanvisningen punkt for punkt i ECG247 appen. 

Den grønne folien over batteriet må ikke fjernes eller flyttes på. Den inneholder kontaktpunktene mellom sensoren og elektrodeplasteret. Dersom folien er fjernet/flyttet vil du få beskjed om at sensoren ikke finner hjerterytmesignaler og du vil trenge et nytt elektrodeplaster. Vennligst kontakt oss.

Ikke lim sensoren på brystet før du får beskjed om det. Tilkobling mellom sensor og telefon skjer kun i ECG247 appen (ikke via telefonens Innstillinger).

Telefonen gir beskjed dersom den mister Bluetoothforbindelsen til sensoren på grunn av f.eks. stor avstand underveis i testen, men sensoren vil automatisk koble til igjen uten at du trenger å gjøre noe.

Skru av telefonens batterisparefunksjoner og ikke benytte nattmodus i testperioden. Vi anbefaler at du åpner ECG247 appen morgen og kveld mens testen pågår for å “informere” telefonen om at denne appen er i bruk. Dette for å unngå at telefonen automatisk stenger ned appen.

Ha telefonen i nærheten også om natten og pass på å lade den hver dag i testperioden. Ikke oppdatere telefonens operativsystem mens testen pågår. 

Vi ønsker lengst mulig testperiode – minimum 3 dager, helst over en uke og gjerne lenger. Fortsett testen så lenge elektrodeplasteret henger godt fast. Testen stoppes i ECG247 appen.

Dersom testen stopper av seg selv underveis i testperioden, må du ta kontakt med oss på e-post for å få en ny invitasjonskode. Oppgi Personlig ID (studieID). Ikke ta av sensoren.

Kategorier
Uncategorized

Vi etterlyser sensorer

Vi etterlyser sensorer!


Vennligst start testen så raskt som mulig etter mottatt sensor. Vi ønsker at du benytter sensoren i minst 7 dager, gjerne enda lengre. Etter avsluttet test må sensoren returneres i svarkonvolutten så raskt som mulig. Sensorene er verdifulle og gjenbrukes til andre studiedeltakere. Vi mangler for øyeblikket mange sensorer og ber om at sensorer som er benyttet sendes tilbake! Sensorer som ikke returneres må erstattes.

Kategorier
Uncategorized

Dagens medisin

Dagens medisin med omtale av NORSCREEN

Les mer om NORSCREEN-studien i Dagens medisin 24.01.24

Kategorier
Uncategorized

> 3000 deltakere i NORSCREEN

Stort engasjement for å delta i NORSCREEN-studien

- over 3000 deltakere allerede

Mona Songe, studiesykepleier i NORSCREEN oppfordrer alle som mottar invitasjon til å delta i studien via HelseNorge til å sjekke om de kan delta i studien. For å delta i studien må man bli invitert, man må være ≥65 år og man må ha en tilleggsrisiko (alder ≥75 år, diabetes, høyt blodtrykk, hjertesvikt, tidligere hjerneslag/TIA eller ha annen hjerte-/karsykdom). Personer som har kjent atrieflimmer, bruker antikoagulasjonsmedisiner eller ikke har en egnet smarttelefon kan ikke delta.

 

Invitasjonene sendes ut etter tilfeldig uttrekk fra Folkeregisteret. Det er altså ikke mulig å melde seg på studien uten å bli invitert først. Det er helt frivillig å delta, men vi håper at flest mulig av de vi inviterer vil sjekke om de kan delta. For å sjekke dette, benytter man lenken i invitasjonsbrevet. Denne lenken fører til et enkelt spørreskjema hvor man raskt finner ut om man er kvalifisert eller ikke. Dersom man er kvalifisert til å delta, må man oppgi flere helseopplysninger før man til slutt signerer samtykke med BankID. Alle deltakerne blir deretter tilfeldig trukket til en av følgende grupper: 1) EKG-test eller 2) Ikke EKG-test. Deltakerne i begge gruppene er like viktige for studiens forskningsresultater.  Alle deltakerne skal svare på spørreskjema regelmessig gjennom studieperioden, mens EKG-gruppen i tillegg skal gjennomføre en EKG test selv hjemme to ganger i løpet av studien med hjertesensoren ECG247. De som ikke ønsker å delta i NORSCREEN, trenger ikke å gi oss beskjed om dette, men kan bare la være å benytte invitasjonen.

 

Vi erfarer at de aller fleste som skal gjennomføre EKG-testen, klarer dette fint. Vi får noen telefoner, og ønsker derfor å presisere at det er viktig at alle benytter invitasjonskoden for å registere seg i ECG247 appen. Man skal IKKE registrere seg selv i appen (ikke velg “Logg inn”). Invitasjonskoden kan kun benyttes en gang, slik at dersom testen stopper må du få en ny fra oss. Gi beskjed på post@norscreen.org

 

For å gjennomføre EKG testen er det svært viktig at bruksanvisningen i ECG247 appen følges nøye punkt for punkt. Tilkobling mellom sensor og telefon skjer i appen når appen gir beskjed om det. Sensoren skal ikke limes på brystet før appen gir beskjed om det. Vi ønsker lengst mulig testperiode, gjerne minst en uke. Dersom plasteret løsner må testen avsluttes.

 

Vi har opplevd at noen telefonmodeller har litt problemer med Bluetooth tilkopling til sensoren. Beste fremgangsmåte dersom man opplever dette er 1) avinstallere ECG247 appen, 2) slå telefonen helt av og på og 3) starte prosessen på nytt. Sensoren må kobles fra elektrodeplasteret mens man starter telefonen på nytt.

 

Vi forsøker å være tilgjengelig på telefon og e-post på dagtid. Ta kontakt ved spørsmål!

Kategorier
Uncategorized

Resultatene fra NORSCREEN pilotstudien er publisert

Resultatene fra NORSCREEN pilotstudien er klare

Fully digital self-screening for atrial fibrillation with patch electrocardiogram

Edvard Liljedahl Sandberg, Sigrun Halvorsen, Trygve Berge, Jostein Grimsmo, Dan Atar, Rune Fensli, Bjørnar Leangen Grenne, Jarle Jortveit, Fully digital self-screening for atrial fibrillation with patch electrocardiogram, EP Europace, 2023;, euad075, https://doi.org/10.1093/europace/euad075

 

Les mer i Aftenposten

 

 

Sammendrag av studieresultatene

Atrieflimmer, også kjent som hjerteflimmer, er en vanlig hjertesykdom (hjerterytmeforstyrrelse) som kan være alvorlig og dessverre gir sykdommen ikke alltid symptomer. Ubehandlet kan dette føre til hjerneslag og andre alvorlige komplikasjoner. Det er derfor viktig å oppdage atrieflimmer tidlig for å starte forebyggende behandling. 

 

Studien ønsket å finne ut om man ved egenundersøkelse av hjerterytmen med den nye norske hjertesensoren ECG247 kunne oppdage atrieflimmer selv hjemme. For å kunne delta måtte man være over 65 år og ha økt risiko for å bli rammet av hjerneslag. Deltakerne fikk tilsendt hjertesensoren hjem i posten. Sensoren ble enkelt festet på brystet og koblet til egen smarttelefon. Deltakerne kunne gå rundt med hjertesensoren så lenge de ville og leve helt normalt. Når de var ferdig med testen fikk de tilsendt resultatene digitalt på smarttelefonen sin uten å måtte møte opp hos lege. 

 

Over 2100 personer fra hele Norge var med i studien. Nesten 90% av dem fullførte undersøkelsen, og gjennomsnittsalderen var 70 år. Deltakerne brukte hjertesensoren i gjennomsnitt over 6 dager. Studien var veldig vellykket, og det ble oppdaget atrieflimmer hos 41 personer! Noe som betyr at 45 personer måtte bruke hjertesensoren for å finne ett tilfelle av atrieflimmer hos noen med økt risiko for hjerneslag slik at de kunne få behandling. Dette kan forhåpentligvis være til stor hjelp for å forebygge alvorlige sykdom i fremtiden.

Kategorier
Uncategorized

Nesten 20 millioner kroner til studie av atrieflimmer-sceening

Nesten 20 millioner kroner til studie av atrieflimmer-sceening

En ny studie skal teste en norskutviklet hjerteflimmersensor på 20.000 deltakere for å undersøke nytten av screening for atrieflimmer.  

 
Les mer i Dagens medisin