Kontakt

Kontakt oss gjerne, men vi ber deg se brukerveiledningen før du kontakter oss. De fleste spørsmål om bruk av sensoren er besvart der. Et godt tips er å se videofilmen som viser hvordan sensoren skal settes på før du starter testen. Dersom testen stopper underveis, kan du starte testen på nytt igjen uten å ta av sensoren.

Studiesekretær

Lene Harnes

37 01 41 19

PhD stipendiat

Edvard L Sandberg

Lege

Prosjektleder

Jarle Jortveit, 

Seksjonsoverlege, PhD/forsker

Ansvarlige for studien

  • Jarle Jortveit, seksjonsoverlege PhD, Sørlandet sykehus Arendal
  • Edvard L. Sandberg, lege i spesialisering/PhD stipendiat, Sørlandet sykehus Arendal
  • Sigrun Halvorsen, professor Dr. med, avdelingsleder Oslo universitetssykehus Ullevål/Universitetet i Oslo
  • Dan Atar, professor Dr. med, forskningsleder Oslo universitetssykehus Ullevål/Universitetet i Oslo
  • Trygve Berge, overlege PhD, Bærum sykehus Vestre Viken, Norwegian Atrial Fibrillation Research Network
  • Jostein Grimsmo, overlege, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)
  • Bjørnar Grenne, overlege PhD, St. Olavs hospital/NTNU
  • Rune Fensli, professor, Universitet i Agder

Samarbeidspartnere og sponsorer

Bidra til AFstudien.no (kun for leger)

Vi ønsker leger/legesentre som kan hjelpe oss med å finne aktuelle studiedeltakere!

 

Vi ønsker å informere om studien via plakater på venterom og nettsider.

 

Vi sender gjerne EKG sensorer og elektrodeplaster slik at studiedeltakere kan hente og koble til sensor ved eget legekontor.

 

Ta gjerne kontakt med oss!