Kontakt

Kontakt oss gjerne, men vi ber deg se brukerveiledningen før du kontakter oss. De fleste spørsmål om bruk av sensoren er besvart der. Et godt tips er å se videofilmen som viser hvordan sensoren skal settes på før du starter testen. Dersom testen stopper underveis, kan du starte testen på nytt igjen uten å ta av sensoren.

Studiesenter

Prosjektleder

Sigrun Halvorsen

Professor Dr. med

Prosjektkoordinator, Sørlandet sykehus Arendal

Jarle Jortveit

Overlege PhD

 

Ansvarlige for NORSCREEN-studien (styringsgruppe)

 • Sigrun Halvorsen, professor Dr. med, avdelingsleder Oslo universitetssykehus Ullevål/Universitetet i Oslo, prosjektleder
 • Jarle Jortveit, overlege PhD/forsker, Sørlandet sykehus Arendal, prosjektkoordinator
 • Edvard L. Sandberg, lege i spesialisering/PhD stipendiat, Sørlandet sykehus Arendal
 • Dan Atar, professor Dr. med, forskningsleder Oslo universitetssykehus Ullevål/Universitetet i Oslo
 • Trygve Berge, overlege PhD, Bærum sykehus Vestre Viken, Norwegian Atrial Fibrillation Research Network
 • Jostein Grimsmo, overlege, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)
 • Bjørnar Grenne, overlege PhD, St. Olavs hospital/NTNU
 • Ole-Gunnar Anfinsen, overlege PhD, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet
 • Peter M Schuster, overlege PhD, Haukeland universitetssykehus
 • Maja-Lisa Løchen, professor Dr Med, Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Are Hugo Pripp, statistiker PhD, Oslo universitetssykehus
 • Johan Engdahl, professor PhD, Karolinska institutet, Stockholm