Kontakt

Kontakt oss gjerne, men vi ber deg se brukerveiledningen før du kontakter oss. De fleste spørsmål om bruk av sensoren er besvart der. Et godt tips er å se videofilmen som viser hvordan sensoren skal settes på før du starter testen. Dersom testen stopper underveis, kan du starte testen på nytt igjen uten å ta av sensoren.

Studiesekretær

Lene Harnes

37 01 41 19

PhD stipendiat

Edvard L Sandberg

Lege

Prosjektleder

Jarle Jortveit, 

Overlege, PhD/forsker

Ansvarlige for studien

  • Jarle Jortveit, overlege PhD/forsker, Sørlandet sykehus Arendal
  • Edvard L. Sandberg, lege i spesialisering/PhD stipendiat, Sørlandet sykehus Arendal
  • Sigrun Halvorsen, professor Dr. med, avdelingsleder Oslo universitetssykehus Ullevål/Universitetet i Oslo
  • Dan Atar, professor Dr. med, forskningsleder Oslo universitetssykehus Ullevål/Universitetet i Oslo
  • Trygve Berge, overlege PhD, Bærum sykehus Vestre Viken, Norwegian Atrial Fibrillation Research Network
  • Jostein Grimsmo, overlege, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)
  • Bjørnar Grenne, overlege PhD, St. Olavs hospital/NTNU
  • Rune Fensli, professor, Universitet i Agder

Samarbeidspartnere og sponsorer