Kontakt

Kontakt oss gjerne, men vi ber deg se brukerveiledningen for bruk av ECG247 sensoren før du kontakter oss vedrørende bruk av sensoren. De fleste spørsmål om bruk av sensoren er besvart der. Et godt tips er også å se videofilmen som viser hvordan sensoren skal settes på før du starter testen. 

Testen skal startes i ECG247 appen ved å velge “Invitasjonskode”. Ikke velg “Uten kode”. Følg bruksanvisningen punkt for punkt i ECG247 appen. 

Den grønne folien over batteriet må ikke fjernes eller flyttes på. Den inneholder kontaktpunktene mellom sensoren og elektrodeplasteret. Dersom folien er fjernet/flyttet vil du få beskjed om at sensoren ikke finner hjerterytmesignaler og du vil trenge et nytt elektrodeplaster. Vennligst kontakt oss.

Ikke lim sensoren på brystet før du får beskjed om det. Tilkobling mellom sensor og telefon skjer kun i ECG247 appen (ikke via telefonens Innstillinger).

Telefonen gir beskjed dersom den mister Bluetoothforbindelsen til sensoren på grunn av f.eks. stor avstand, men vil automatisk koble til igjen uten at du trenger å gjøre noe.

Skru av telefonens batterisparefunksjoner og ikke benytte nattmodus i testperioden. Vi anbefaler at du åpner ECG247 appen morgen og kveld mens testen pågår for å “informere” telefonen om at denne appen er i bruk. Dette for å unngå at telefonen automatisk stenger ned appen.

Ha telefonen i nærheten også om natten og pass på å lade den hver dag i testperioden. Ikke oppdatere telefonens operativsystem mens testen pågår. 

Vi ønsker lengst mulig testperiode – minimum 3 dager, helst over en uke og gjerne lenger. Fortsett testen så lenge elektrodeplasteret henger fast.

Dersom testen stopper av seg selv underveis, må du ta kontakt med oss på e-post for å få en ny invitasjonskode. Oppgi Personlig ID (studieID). Ikke ta av sensoren.

Det er ikke mulig å melde seg på studien selv. Studiedeltakere blir invitert via HelseNorge basert på et tilfeldig uttrekk fra Folkeregisteret.

37 01 47 78

Vi forsøker å svare på telefonen mandag-fredag 12:00-15:00. Send gjerne en e-epost dersom telefonen ikke er betjent.

post@norscreen.org

Send oss gjerne en e-post dersom du lurer på noe. Vi svarer så raskt vi kan. Vennligst oppgi Personlig ID (studienummer) slik at vi finner deg i våre systemer.

Studiesekretær

Kine Beate Lindberg 

 

37 01 47 78

Studiesekretær

Grethe  Aanonsen

 

37 01 47 78

Forsker

Miroslav Boskovic

Overlege

Studiesykepleier

Mona Songe

Intensivsykepleier

Studiesykepleier

Reda Luksiene

Intensivsykepleier

Studiesykepleier

Aase Løsnesløkken

Sykepleier

Prosjektleder

Sigrun Halvorsen

Professor Dr. med

Prosjektkoordinator

Jarle Jortveit

Overlege PhD

Ansvarlige for NORSCREEN-studien (styringsgruppe)

 • Sigrun Halvorsen, professor Dr. med, avdelingsleder Oslo universitetssykehus Ullevål/Universitetet i Oslo, prosjektleder
 • Jarle Jortveit, overlege PhD/forsker, Sørlandet sykehus Arendal, prosjektkoordinator
 • Miroslav Boskovic, overlege/PhD stipendiat, Sørlandet sykehus Kristiansand
 • Edvard L. Sandberg, lege/PhD stipendiat, Sørlandet sykehus Arendal
 • Dan Atar, professor Dr. med, forskningsleder Oslo universitetssykehus Ullevål/Universitetet i Oslo
 • Trygve Berge, overlege PhD, Bærum sykehus Vestre Viken, Norwegian Atrial Fibrillation Research Network
 • Jostein Grimsmo, overlege, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)
 • Bjørnar Grenne, overlege PhD, St. Olavs hospital/NTNU
 • Ole-Gunnar Anfinsen, overlege PhD, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet
 • Peter M Schuster, overlege PhD, Haukeland universitetssykehus
 • Maja-Lisa Løchen, professor Dr Med, Universitetssykehuset i Nord-Norge og UIT Norges arktiske universitet
 • Are Hugo Pripp, statistiker PhD, Oslo universitetssykehus
 • Johan Engdahl, professor PhD, Karolinska institutet, Stockholm