Nye forskningsartikler

Nye artikler fra forskningsprosjektet AFstudien.no er publisert i internasjonale medisinske tidsskrift. Les mer om atrieflimmerscreening hos eldre brukere av hjemmebaserte tjenester, om fastleger som tolker langtids-EKG tester og om behandling etter påvist atrieflimmer.

Les artiklene