Hjerterytmeforstyrrelser er vanlig. Atrieflimmer (hjerteflimmer) er den vanligste rytmeforstyrrelsen. Ubehandlet atrieflimmer medfører økt risiko for hjerneslag. Gjennom denne studien ønsker vi å undersøke hvor vanlig det er med atrieflimmer, hvem som har atrieflimmer uten å vite om det og om atrieflimmer kan påvises ved selvtesting.

FORDELER OG ULEMPER

Hvorfor studien er viktig

Noen fordeler og potensielle ulemper ved deltagelse i studien.

Bedre kunnskap

Studien vil kunne bidra til bedre kunnskap om atrieflimmer.

Forebygging av hjerneslag

Studien vil kunne bidra til å forebygge hjerneslag

Mulig hudirritasjon

Noen vil kunne oppleve litt hudirritasjon under sensorplasteret

Sjekk om du kan delta

Ta testen under for å se om du kan delta i AFstudien. Det er gratis å delta i AFstudien. Denne testen lagrer ingen data eller personopplysninger. Dersom du kan delta i AFstudien, må du senere signere for deltakelse med BankID. Først da starter registreringsprosessen hvor det lagres personopplysninger. På grunn av stor påmelding vil det kunne ta litt tid før du får hjertesensoren tilsendt dersom du blir med i studien.

Antall deltakere i AFstudien.no

1400