NORSCREEN-studien
The Norwegian Atrial Fibrillation Self-screening Trial
0
deltakere
Sigrun Halvorsen

Sigrun Halvorsen

Professor Universitetet i Oslo
Kardiolog og avdelingssjef Oslo Universitetssykehus
Prosjektleder NORSCREEN

Hjerteflimmer eller atrieflimmer er en vanlig hjerterytmeforstyrrelse. Atrieflimmer øker risikoen for blant annet tidlig død, hjerneslag og hjertesvikt. Mange har atrieflimmer uten å vite om det. Det er derfor viktig å stille diagnosen og starte forebyggende behandling før tilstanden medfører alvorlige komplikasjoner. I NORSCREEN-studien skal vi undersøke om egenundersøkelse med en norskutviklet hjertesensor (ECG247) kan påvise atrieflimmer slik at deltakerne kan starte behandling og forebygge senere sykdom. Studien skal inkludere 20 000 deltakere over 65 år og følge dem i opptil 5 år via norske helseregistre. 

 NORSCREEN-studien utgår fra  Oslo universitetssykehus (OUS)/Universitetet i Oslo og er et samarbeid mellom St. Olavs hospital, Haukeland universitetssykehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Karolinska institutet i Stockholm, Nasjonalforeningen for hjerte- og lungesyke og Sørlandet sykehus. Studiesenter er ved Sørlandet sykehus Arendal.

Studien finansieres av de regionale helseforetakene gjennom en tildeling fra KLINBEFORSK.

Les også om studien på sykehusets hjemmeside/Kliniske studier.

Studien er godkjent av Regional komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) – 477781

Vi etterlyser sensorer

Vi etterlyser sensorer! Vennligst start testen så raskt som mulig etter mottatt sensor. Vi ønsker at du benytter sensoren i minst 7 dager, gjerne enda

Les mer »

Dagens medisin

Dagens medisin med omtale av NORSCREEN Les mer om NORSCREEN-studien i Dagens medisin 24.01.24 Les artikkelen

Les mer »

> 3000 deltakere i NORSCREEN

Stort engasjement for å delta i NORSCREEN-studien– over 3000 deltakere allerede Mona Songe, studiesykepleier i NORSCREEN oppfordrer alle som mottar invitasjon til å delta i studien

Les mer »