Atrieflimmerstudien

Hjerterytmeforstyrrelser er vanlig. Atrieflimmer (hjerteflimmer) er den vanligste rytmeforstyrrelsen. Ubehandlet atrieflimmer medfører økt risiko for hjerneslag. Gjennom denne studien ønsker vi å undersøke hvor vanlig det er med atrieflimmer, hvem som har atrieflimmer uten å vite om det og om atrieflimmer kan påvises ved selvtesting.

FORDELER OG ULEMPER

Hvorfor studien er viktig

Noen fordeler og potensielle ulemper ved deltagelse i studien.

Bedre kunnskap

Studien vil kunne bidra til bedre kunnskap om atrieflimmer.

Forebygging av hjerneslag

Studien vil kunne bidra til å forebygge hjerneslag

Mulig hudirritasjon

Noen vil kunne oppleve litt hudirritasjon under sensorplasteret

Inklusjon i AFstudien.no er ferdig

Vi har nådd målet

Det er dessverre ikke mulig å melde seg på studien lenger.

Takk!

Takk til alle som har deltatt i studien og har gjennomført EKG testen

Resultater

Vi vil publisere studieresultatene fortløpende her

Send sensoren i retur!

Sensoren er gjenbrukbar og skal brukes i videre studier