NORSCREEN-studien
The Norwegian Atrial Fibrillation Self-screening Trial
Sigrun Halvorsen

Sigrun Halvorsen

Professor Universitetet i Oslo
Kardiolog og avdelingssjef Oslo Universitetssyekhus
Prosjektleder NORSCREEN

Hjerteflimmer eller atrieflimmer er en vanlig hjerterytmeforstyrrelse. Atrieflimmer øker risikoen for blant annet tidlig død, hjerneslag og hjertesvikt. Mange har atrieflimmer uten å vite om det. Det er derfor viktig å stille diagnosen og starte forebyggende behandling før tilstanden medfører alvorlige komplikasjoner. I NORSCREEN-studien skal vi undersøke om egenundersøkelse med en norskutviklet hjertesensor (ECG247) kan påvise atrieflimmer slik at deltakerne kan starte behandling og forebygge senere sykdom. Studien skal inkludere 20 000 deltakere over 65 år og følge dem i opptil 5 år via norske helseregistre. 

 NORSCREEN-studien utgår fra  Oslo universitetssykehus (OUS)/Universitetet i Oslo og er et samarbeid mellom St. Olavs hospital, Haukeland universitetssykehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Karolinska institutet i Stockholm, Nasjonalforeningen for hjerte- og lungesyke og Sørlandet sykehus. Studiesenter er ved Sørlandet sykehus Arendal.

Studien finansieres av de regionale helseforetakene gjennom en tildeling fra KLINBEFORSK.

Les også om studien på sykehusets hjemmeside/Kliniske studier.

Studien er godkjent av Regional komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) – 477781

NORSCREEN-studien vil starte i 2023 

AFstudien.no

- en NORSCREEN-pilotstudie

AFstudien.no er ferdig

>2000 deltakere har deltatt i AFstudien.no

Takk!

Takk til alle som har deltatt i AFstudien.no og har gjennomført EKG testen

Resultater

Les mer om resultatene fra AFstudien.no her

Studie for fastleger

Vi gjennomfører en studie blant leger i allmennmedisin vedrørende  ferdigheter i tolking av EKG. Vi tror studien kan være nyttig både for den enkelte lege og for utvikling av faget

Studien gjennomføres ved å vurdere 10 langtid-EKG opptak. digitalt og tar ikke lang tid. 


For deltakelse trenger vi samtykke (digitalt), men selve studien gjennomføres helt anonymt.