Atrieflimmerstudien

Hjerterytmeforstyrrelser er vanlig. Atrieflimmer (hjerteflimmer) er den vanligste rytmeforstyrrelsen. Ubehandlet atrieflimmer medfører økt risiko for hjerneslag. Gjennom denne studien ønsker vi å undersøke hvor vanlig det er med atrieflimmer, hvem som har atrieflimmer uten å vite om det og om atrieflimmer kan påvises ved selvtesting.

AFstudien.no er ferdig for denne gang

Vi har nådd målet!

>2000 deltakere i studien

Takk!

Takk til alle som har deltatt i studien og har gjennomført EKG testen​

Resultater

Se resultatene etterhvert som de publiseres

Ny studie for fastleger

Vi gjennomfører en studie blant leger i allmennmedisin vedrørende  ferdigheter i tolking av EKG. Vi tror studien kan være nyttig både for den enkelte lege og for utvikling av faget

Studien gjennomføres ved å vurdere 10 langtid-EKG opptak. digitalt og tar ikke lang tid. 


For deltakelse trenger vi samtykke (digitalt), men selve studien gjennomføres helt anonymt.

Send EKG sensoren i retur!

Sensoren er gjenbrukbar og skal brukes i videre studier