Atrieflimmer (hjerteflimmer)

Hjerterytmeforstyrrelser er en fellesbetegnelse for alle avvik fra den normale hjerterytmen (sinusrytme). Mange hjerterytmeforstyrrelser er ufarlige, mens andre krever medisinsk behandling. Forstyrrelser i hjerterytmen kan medføre rask, langsom eller uregelmessig hjerteaksjon. Hjerterytmeforstyrrelser kan oppleves som uregelmessig pusl, hjertebank, svimmelhet eller av og til som besvimelser.

En vanlig hjerterytmeforstyrrelse er atrieflimmer. Hver tredje 55-åring kan forvente å utvikle atrieflimmer i løpet av livet. Ca 150 000 nordmenn har atrieflimmer og over 6 mill mennesker i Europa har atrieflimmer. Ved atrieflimmer slår hjertet uregelmessig og ofte for fort.  

 

Atrieflimmer gir ikke alltid symptomer, og opptil 1 av 3 med atrieflimmer har tilstanden uten å vite om det. Atrieflimmer øker risikoen for at det dannes blodpropper i hjertet. Slike blodpropper kan følge de store blodårene til hjernen og forårsake et hjerneslag. Risikoen for hjerneslag ved atrieflimmer øker med økende alder, diabetes, høyt blodtrykk og andre hjerte- og karsykdommer. Blodfortynnende medisiner (antikoagulasjonsmedisiner) reduserer effektivt risikoen for hjerneslag hos de som har atrieflimmer og er anbefalt til de fleste med atrieflimmer. 

Atrieflimmer kan også føre til hjertesvikt og demens. Tilstanden er også assosiert til depresjon og redusert livskvalitet.

Atrieflimmer påvises enkelt ved en EKG-test. Hos mange opptrer atrieflimmer anfallsvis, og en langtidsregistrering av EKG øker muligheten til å oppdage tilstanden.

 

Les gjerne mer på atrieflimmer. no