Vi etterlyser sensorer!


Vennligst start testen så raskt som mulig etter mottatt sensor. Vi ønsker at du benytter sensoren i minst 7 dager, gjerne enda lengre. Etter avsluttet test må sensoren returneres i svarkonvolutten så raskt som mulig. Sensorene er verdifulle og gjenbrukes til andre studiedeltakere. Vi mangler for øyeblikket mange sensorer og ber om at sensorer som er benyttet sendes tilbake! Sensorer som ikke returneres må erstattes.