Stort engasjement for å delta i NORSCREEN-studien

- over 3000 deltakere allerede

Mona Songe, studiesykepleier i NORSCREEN oppfordrer alle som mottar invitasjon til å delta i studien via HelseNorge til å sjekke om de kan delta i studien. For å delta i studien må man bli invitert, man må være ≥65 år og man må ha en tilleggsrisiko (alder ≥75 år, diabetes, høyt blodtrykk, hjertesvikt, tidligere hjerneslag/TIA eller ha annen hjerte-/karsykdom). Personer som har kjent atrieflimmer, bruker antikoagulasjonsmedisiner eller ikke har en egnet smarttelefon kan ikke delta.

 

Invitasjonene sendes ut etter tilfeldig uttrekk fra Folkeregisteret. Det er altså ikke mulig å melde seg på studien uten å bli invitert først. Det er helt frivillig å delta, men vi håper at flest mulig av de vi inviterer vil sjekke om de kan delta. For å sjekke dette, benytter man lenken i invitasjonsbrevet. Denne lenken fører til et enkelt spørreskjema hvor man raskt finner ut om man er kvalifisert eller ikke. Dersom man er kvalifisert til å delta, må man oppgi flere helseopplysninger før man til slutt signerer samtykke med BankID. Alle deltakerne blir deretter tilfeldig trukket til en av følgende grupper: 1) EKG-test eller 2) Ikke EKG-test. Deltakerne i begge gruppene er like viktige for studiens forskningsresultater.  Alle deltakerne skal svare på spørreskjema regelmessig gjennom studieperioden, mens EKG-gruppen i tillegg skal gjennomføre en EKG test selv hjemme to ganger i løpet av studien med hjertesensoren ECG247. De som ikke ønsker å delta i NORSCREEN, trenger ikke å gi oss beskjed om dette, men kan bare la være å benytte invitasjonen.

 

Vi erfarer at de aller fleste som skal gjennomføre EKG-testen, klarer dette fint. Vi får noen telefoner, og ønsker derfor å presisere at det er viktig at alle benytter invitasjonskoden for å registere seg i ECG247 appen. Man skal IKKE registrere seg selv i appen (ikke velg “Logg inn”). Invitasjonskoden kan kun benyttes en gang, slik at dersom testen stopper må du få en ny fra oss. Gi beskjed på post@norscreen.org

 

For å gjennomføre EKG testen er det svært viktig at bruksanvisningen i ECG247 appen følges nøye punkt for punkt. Tilkobling mellom sensor og telefon skjer i appen når appen gir beskjed om det. Sensoren skal ikke limes på brystet før appen gir beskjed om det. Vi ønsker lengst mulig testperiode, gjerne minst en uke. Dersom plasteret løsner må testen avsluttes.

 

Vi har opplevd at noen telefonmodeller har litt problemer med Bluetooth tilkopling til sensoren. Beste fremgangsmåte dersom man opplever dette er 1) avinstallere ECG247 appen, 2) slå telefonen helt av og på og 3) starte prosessen på nytt. Sensoren må kobles fra elektrodeplasteret mens man starter telefonen på nytt.

 

Vi forsøker å være tilgjengelig på telefon og e-post på dagtid. Ta kontakt ved spørsmål!