Studie for fastleger

Vi gjennomfører en studie blant leger i allmennmedisin vedrørende  ferdigheter i tolking av EKG. Vi tror studien kan være nyttig både for den enkelte lege og for utvikling av faget

Studien gjennomføres ved å vurdere 10 langtid-EKG opptak. digitalt og tar ikke lang tid. 

 

For deltakelse trenger vi samtykke (digitalt), men selve studien gjennomføres helt anonymt.