Problemet med kapasitetsutfordringer pga mange samtidige tester er løst. EKG-tester kan nå gjennomføres som planlagt.